Acerca de la categoría Proyecto Esperanto

Esta categoría sirve para compartir aprendizajes sobre la lengua auxiliar Esperanto, colaborar en traducciones, proponer y documentar actividades como cursos, materiales, etc.

Tiu ĉi kategorio servas por kunhavi lernadoj pri la helplingvo Esperanto, kunlabori en tradukoj, proponi kaj dokumenti aktivadojn kiel kursoj, materialoj, ktp.