Com es fa neteja dels comptes perduts?

Intento destruir usuari i claus d’un compte del qual he oblidat les contrasenyes i em demana autentificar-me. Com que no puc perquè he oblidat les claus, el compte es quedarà per allà volant en l’espai sense desaparèixer? Què passa amb els comptes orfes?

1 me gusta

Benvinguda al fòrum @Oluva22

Per destruir un compte sense posar les contrasenyes has de tenir un arxius de revocació i/o un arxiu que et serveix com a clau. És molt important que aquests arxius es descarreguin abans d’oblidar la contrasenya.

En aquest apartat de la web està escrit: monedalliure.org/utilitzar

Gràcies!
I què passa amb els comptes perduts? Quedaran volant pel sistema? Desapareixeran al cap d’un temps? Apareixen als cercadors? S’hi pot seguir enviant moneda encara que sigui per error?

Sense confirmar-t’ho, a parer meu:

A priori quedaran, si. Si estiguessin certificats, quan perdin la certificació quedaran com a comptes “no membres”. Però el seu contingut roman. I també la info que hi hagi, perquè al blockchain la info es va sumant, però no es destrueix.

Ara el dubte que tinc és si hi ha manera, encara que tinguis claus, d’esborrar-ne un. Potser si que ho permet el sistema (ho desconec).

Els perfils i imatges están a nodes federats que es diuen Cesium+ , aquests no sé si fan neteja de perfil cada X mesos d’inactivitat per exemple…

Els saldos están a la blockchain de la G1 i son nodes Duniter(hi han mes de 50 en molts paisos diferents per a ser resilients…), si algú perd el accés a les seues credencials de Cesium(el client més utilitzat), doncs simplement cualsevol G1 que hi hagi en el seu compte ja no es mouran més…

Per aixó es important que un compte membre es faça un backup del fitxer de revocació(jo ho demano que es faci sempre abans de certificar a alǵu) per si es perd, almenys poder revocar el compte membre. També demano que m’envien 1g1 o un missatge per Cesium per assegurar-me que no vaig a certificar a algú que s’ha oblidat el seu accés.

Benvingut/da per cert!!

En les blockchain no es poden esborrar els comptes ja que realment no es com un compte de mail/etc, simplement es una entrada en un llibre de contabilitat… i les seues transaccions no es poden borrar del registre public(blockchain).

Un compte membre al cap de 1 any que no es renove el compte(amb un botó de Cesium que s’activa 3 mesos abans) deixará de ser membre i generar el dividend universal DU. A voltes passa quan algú es va fer membre sense saber que generar moneda no es tan important com generar riquessa/valor en la xarxa, i perden el interés ja que igual no sabien que la G1 es una criptomoneda social i no especulativa.

Llavors el numero de membres pot pujar o baixar cada dia… la tendencia es que va pujant malgrat els confinaments i la falta de mobilitat…

Amb el temps quedaran més i més usuaris i monedes surant per l’espai… com fantasmes ; )
Gràcies per les respostes.

En realitat no estan a cap lloc… no hi ha cap compte d’usuari ocupant espai en espera… en cap base de dades (com les de gmail per exemple)… una blockchain permet infinites adreces per creades de infinites contrasenyes que cualsevol pot imaginar :slight_smile: . Si una adreça no fa transaccions adicionals(perque per exemple com comentaves s’ha perdut el accés), no ocupará cap lloc en la blockchain en els futurs blocks.

1 me gusta